Osman Şenöz

İnsan Kaynakları
Bu iş başvuru ve bilgi formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, gerçek dışı beyanımla işe alınmam ve bu durumun anlaşılması halinde, herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı, ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.